zwww_conceptuitw_blau... (copy)
Lees hier onder verder

Er lonkt een 
nieuw perspectief

Al in 1995 startte Achmea met een vernieuwende manier van (samen) werken. Plaats- en tijd onafhankelijk, gebaseerd op vertrouwen en met sturing op output in plaats van op aanwezigheid. In 2018 is de visie op de toekomst van werken vernieuwd. “Op dat moment konden we niet vermoeden dat een pandemie twee jaar later de hele wereld in haar greep zou houden. De coronacrisis en de maatregelen hebben ook bij ons veel losgemaakt. Van het een op het andere moment werden bestaande patronen doorbroken. Én hebben we de transitie naar volledig digitaal samenwerken gemaakt. Daarom zien we juist nu mogelijkheden om een grote stap te zetten in de richting van de doelen die we al veel eerder hebben gesteld. Dat is een geweldige kans voor onze medewerkers, voor ons als organisatie en bovendien een kans om een bijdrage te leveren aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid. Zo komen alle perspectieven mooi bij elkaar.”

De kracht van samen

achmea_wit.png (copy1)

Balans tussen werken leren en zorgen

Bij Achmea zijn we ervan overtuigd dat we op dit moment bewegen naar een nieuwe realiteit. Dat komt door onze visie op de toekomst van werken, maar ook door de per 1 januari 2021 geïntroduceerde 34-urige werkweek. Medewerkers krijgen in deze nieuwe werkelijkheid meer ruimte om een goede balans te creëren tussen werken, leren en zorgen. “Het gaat erom dat onze collega’s goede en gezonde keuzes kunnen maken. Dat ze makkelijker tijd vrij kunnen maken voor het gezin, hun partner of andere dierbaren. Of dat ze hun tijd gedurende de week ergens anders aan kunnen besteden zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. En ook dat ze zich in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen en kunnen blijven leren. Zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. En zich steeds kunnen aanpassen aan de veranderende eisen die het werk stelt. 

Nieuw leiderschap. Duurzaam veranderen gaat niet vanzelf
Tijdens de lockdown zorgden de omstandigheden ervoor dat we op een nieuwe manier gingen samenwerken. Maar hoe zorg je ervoor dat de gewenste veranderingen duurzaam zijn? En je niet als de maatregelen straks voorbij zijn automatisch terugvalt in oude patronen? “Het gaat om een goede combinatie tussen een aanpak die past bij de strategie van onze organisatie en de eigen regie van onze medewerkers. Leiders coachen het team, geven vertrouwen en hebben aandacht voor verbinding. Medewerkers maken zelf bewuste keuzes over gezond, productief, verantwoord en met plezier werken.”


meer Werkgeluk

We geven medewerkers de ruimte om
ook maatschappelijk actief te zijn.

zwww_conceptuitw_blauw.png (copy)
chris-montgomery-smgt...

Activiteit-gebaseerd werken

Effectief samenwerken

Bij Achmea gaan ze voor activiteit-gebaseerd werken. Dat wil zeggen werken op een plek die past bij de activiteit die je doet. “Natuurlijk is dat  voor ons ook spannend. Daarom gaan we eerst gestructureerd experimenteren met vernieuwende werkconcepten in pilots. Zo ontdekken we welke activiteiten we thuis kunnen doen, voor welke activiteiten we het best naar kantoor kunnen komen en welke activiteiten we wellicht op een andere plek kunnen doen. En wat ervoor nodig is om die activiteiten zo goed mogelijk te doen. Denk aan de inrichting van de thuiswerkplek en onze kantoorpanden, aan IT-faciliteiten en zeker ook aan de skills en het wellbeing van medewerkers.  Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de digitale vaardigheden up-to-date-zijn? En hoe houden we de sociale verbinding in stand. In de pilots hebben we daarnaast nadrukkelijk aandacht voor het hybride werken.” De resultaten uit deze pilots worden verwerkt in kaders, die het uitgangspunt zijn voor de nieuwe manier van werken. Het gesprek tussen medewerker, leidinggevende en team staat centraal. 

Duurzame mobiliteit. Verlaging CO2 uitstoot
Ook in het mobiliteitsbeleid gaat Achmea naar een nieuw normaal. Duurzaamheid was al een belangrijke pijler en blijft het uitgangspunt. Uiteraard is een verlaging van de CO2 uitstoot een belangrijk doel. Zo zie je dat de nieuwe manier van werken ook kansen biedt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

schermafbeelding_2021...
LEARNINGS
 1. Gebruik pilots om te ontdekken welke activiteiten
  je het best thuis en welke activiteiten je het best op kantoor kan doen.

 2. Zie de nieuwe manier van werken ook als een kans
  om de CO2 uitstoot van je organisatie te verlagen.

 3. Zorg ervoor dat je niet terugvalt in oude patronen.

 

magazine_quotes_ander...
quotes-achmea-andersr...
quotes-achmea-andersr...
alesia-kazantceva-vwc...
zwww_conceptuitw_blau...

EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN MOET PASSEN BIJ ONZE PURPOSE.

achmea_wit.png (copy2)

De kracht van samen

Wat: met verschillende werkvormen testen we hoe je het best fysiek en virtueel samenwerkt. Zowel allemaal fysiek en allemaal virtueel als combinaties. Dus een aantal mensen die fysiek bij elkaar zitten en een aantal mensen die virtueel aanwezig zijn. We kijken wat succesvol is en wat minder, zodat teams uiteindelijk een goede keuze kunnen maken.

Wat: We testen een tool waarmee je een werkplek op kantoor kan reserveren. En die het gebruik van digitale hulpmiddelen ondersteunt.

EXPERIMENTEREN MET WERKPLEKCONCEPTEN EN ACTIVITEITSGERICHT WERKEN

Wat: We ontwikkelen smart buildings. Kantoren die passen bij de dingen die werknemers op kantoor willen doen. Én bij de manier waarop zij zich door het kantoor en door de dag bewegen. De employee journey. En we kijken hoe we het best kunnen gaan van veel werkplekken en weinig ontmoetingsplekken, naar veel ontmoetingsplekken en minder werkplekken.

“Als wij kijken naar de toekomst van het samenwerken, dan staat de mens centraal. En dus niet de techniek en technologie. Die is natuurlijk belangrijk, maar staat altijd in dienst van onze medewerkers en van wat wij als organisatie willen bereiken. Als we het over ‘de mens’ hebben dan bedoelen we nadrukkelijk niet alleen onze medewerkers. Maar iedereen die taken verricht voor onze klanten en andere stakeholders. We gaan op weg naar meer flexibiliteit. Die hoeft dit keer niet van onze mensen te komen, maar van onze organisatie. Hoe kunnen wij als bedrijf bewegen, zodat onze medewerkers efficiënter en prettiger hun werk kunnen doen. Welke mix aan fysieke voorzieningen, digitale middelen en vaardigheden hebben mensen nodig om optimaal te kunnen (samen)werken en presteren?

Effectief samenwerken. 
Agile bandering met pilots
Hoe richten we dat nieuwe samenwerken in zodat die samenwerking zo efficiënt mogelijk verloopt? En zodat iedereen prettig en goed zijn werk kan doen? Dat is iets dat ze bij Achmea nu aan het ontdekken zijn. Daarom kiezen ze voor een agile benadering met een aantal gerichte pilots om de ‘nieuwe manier van werken’ te introduceren. “We testen verschillende werkvormen- en werkomgevingen. Deze ervaringen, data en informatie gebruiken we als input gebruik voor een brede uitrol.” Welke pilots dat zijn? Hieronder vind je een overzicht.

Achmea wil koploper blijven in duurzaamheid en een maatschappelijke bijdrage leveren. Kan een nieuwe manier van werken hieraan bijdragen? Dat is vrijwel zeker. Want minder naar kantoor levert algauw een flinke klimaat winst op. En het kan bijdragen aan het welzijn van medewerkers. Hierbij dient dan wel scherp te worden opgelet dat waarden als Inclusie, gezondheid, veiligheid, ontwikkeling en werkzekerheid niet uit het oog worden verloren. Want bij Achmea staat de mens centraal. En zijn het juist de medewerkers die klant- en organisatiewaarde creëren. “Een nieuwe manier van werken bereikt het doel als het daarvoor ruimte geeft. En als het ervoor zorgt dat we nog effectiever gaan samenwerken.”

MENSEN CENTRAAL EN WERKNEMER VOOROP

Werkgeluk
New image

EMPLOYEE FIRST DUS. ZO WERKEN WE AAN WAT WE IN ONZE VISIE NOEMEN ‘DE KRACHT VAN SAMEN’.

ONZE PILOTS

FYSIEK EN VIRTUEEL SAMENWERKEN

DIGITALE TOOL

NIEUWE WERKVORMEN VRAGEN NIEUWE OMGANGSVORMEN

Het gaat bij een nieuwe manier van werken niet alleen om de harde kanten.
De regelgevingen, de vergoedingen en het inrichten van kantoren en thuiswerkplekken. Samenwerken gaat over mensen en dus zijn zaken als cultuur en hoe je met elkaar omgaat minstens net zo belangrijk. Hierbij komt het aan op leiderschap. Om het maken van werkafspraken en het voorleven en overbrengen van de ‘etiquette’ regels die horen bij het nieuwe werken. Hoe gedraag je je in een team call? Hoe zorg je ervoor dat in een meeting waarbij een deel van de mensen fysiek aanwezig is en deel virtueel toch iedereen aan bod komt?

Leiderschap is ook zekerheden loslaten en verder durven kijken. “Wij experimenteren met werkvormen waarbij mensen elkaar echt onmoeten. We zijn bevoordeeld bezig met wandel bila’s. Ook kijken we heel praktisch naar vergaderingen. Waarom duren die altijd een uur en geen 50 minuten zodat iedereen tussendoor even tijd heeft voor iets anders? We denken samen na over manieren om virtueel leiderschap effectief te maken. Hoe werk je bijvoorbeeld op afstand een nieuwe collega in? Hoe doe je een TOP als je niet fysiek bij elkaar zit en hoe kun je het best digitaal je mensen coachen?”


NIEUW LEIDERSCHAP

Achmea zet vol in op duurzaamheid. Uiteraard past een manier van werken waarbij minder reiskilometers worden gemaakt hier goed bij. Het betekent ook er nagedacht wordt over reiskosten in combinatie met meer thuiswerken. 

Het gaat hierbij om een bredere visie. Waarbij Achmea ook kijkt naar de telewerkregeling. Naar wat de ‘standplaats’ wordt van medewerkers (kantoor of thuis?). En hoe ze  regelingen zo kunnen maken dat ze interessant zijn voor bijzonder talent?

 

DUURZAAM REIZEN
LEARNINGS:
 1. Vergeet niet dat bij een nieuwe manier
  van werken ook nieuwe werk-etiquettes horen.

 2. Durf anders te denken. Zodat de samenwerkenecht effectiever wordt.

 3. Een nieuwe manier van werken moet
  bijdragen aan je purpose.

 

magazine_quotes_ander... (copy)
jb20180906-050.jpg
zwww_conceptuitw_v01.png (copy)

Duurzaamheid is onderdeel van onze purpose

New image (copy)
magazine_quotes_ander... (copy)