sky

40-40-20%

IS ONZE NIEUWE 
WERKFORMULE

 

black gradient
New image New image

Een paar uur echt geconcentreerd werken, zonder gestoord te worden door collega’s. Even een blokje om na een inspannende klus. Minder tijd in de auto of de trein en daardoor meer tijd om bijvoorbeeld te koken. Toch nog onverwachts, ontdekten we tijdens de lockdown dat veel van onze mensen thuiswerken best prettig vinden. Natuurlijk zijn er ook nadelen. Het gemis aan contact met collega’s en de vanzelfsprekende feedback van je leidinggevende bijvoorbeeld. De ideale balans blijkt voor het merendeel van onze mensen een heldere formule te hebben 40% thuis -40% op locatie -20% vrij. Op basis van deze nieuwe werkformule is Eneco nu bezig een ambitieus plan uit te rollen. Waarbij de kantoren opnieuw worden ingericht, het vergoedingssysteem wordt vernieuwd en de digitale omgeving wordt aangepast. 

annie-spratt-rgbo_alt...
christian-lambert-w7l...
christian-lambert-w7l... (copy)
zwww_conceptuitw_v016... (copy1)
magazine_quotes_ander...
zwww_conceptuitw_v016...

Werkgeluk. Meer ruimte voor je werk, jezelf en je naasten 
De meeste medewerkers geven aan dat ze ook na de lockdown graag geregeld thuis willen blijven werken. Met als belangrijkste reden dat ze zo minder hoeven te reizen en dat werk en privé beter in balans zijn. Medewerkers vinden het prettig dat ze beter hun eigen tijd kunnen indelen, meer aandacht kunnen geven aan hun gezin en meer gefocust kunnen werken.

Natuurlijk ervaren ze ook nadelen. Minder contact met collega’s bijvoorbeeld. Maar ook een hogere werkdruk omdat ze het werk thuis moeilijker los kunnen laten alles via de telefoon of teams moet. Uiteindelijk gaat het om de ideale formule. Bij Eneco doen we er in elk geval veel aan om ervoor te zorgen dat medewerkers thuis prettig kunnen werken. Zowel fysiek als mentaal. Medewerkers krijgen de beschikking over een ergonomisch verantwoord bureau en bureaustoel. En we bieden interventies om werknemers te helpen vitaal te blijven. Bijvoorbeeld door stressreductie.

“Dat minder reizen sluit aan bij onze duurzame doelstelling 
om de C02 uitstoot fors omlaag te brengen.”

Veel medewerkers ervaren het thuiswerken als positief vanwege het feit dat ze minder hoeven te reizen. Hierbij gaat het vooral om de mensen die op kantoor werken. Bij de nieuwe 40-40-20% formule hoort ook een nieuw vergoedingssyteem. Van een reiskostenvergoeding gaan we naar een reis- en thuiswerkvergoeding. Op termijn betalen we alleen nog de werkelijke reizen en ontvangen medewerkers daarnaast een vaste thuiswerkvergoeding. Belangrijk voordeel is dat we zo de C02 uitstoot van onze organisatie omlaag brengen.

magazine_quotes_ander...
ENECO

Eneco@work post covid 

magazine_quotes_ander...
zwww_conceptuitw_v016... (copy)

Wat de ideale werkformule is, verschilt per functie en per persoon. Om bij dat eerste te beginnen. Voor iemand in de buitendienst is thuiswerken uiteraard geen optie. Datzelfde geldt (in mindere mate) voor iemand die taken heeft die aan een locatie gebonden zijn. Als je op de receptie werkt, dien je daar voor de meeste taken ook aanwezig te zijn. Onze 40-40-20% formule geldt dan ook vooral voor onze mensen op kantoor. Voor hen zal de verandering dus het grootst zijn. Natuurlijk zijn er ook mensen bij wie het thuiswerken echt niet past. “Dit jaar onderzoeken we of we voor die mensen een uitzonderingen willen maken en of het dan voor anderen niet lastiger wordt om thuis te blijven. De basis blijft wel: we werken als hele bedrijf hybride.” 

Onze kantoren reserveren we steeds meer voor specifieke taken: ontmoeten, co-creatie, verbinden en gefocust werken. Dit betekent dat we meer en grotere vergaderruimtes nodig hebben, maar ook meer plekken waar je je alleen of met een kleine groep kan afzonderen. Zeker als een deel van de mensen virtueel aanwezig is, wordt stilte erg belangrijk.

40-40-20%? Ja maar vooral voor de mensen op kantoor  

Om samenwerken nog makkelijker te maken wordt onze reserverings-app op termijn een workplace-app. Waarmee je uiteraard nog altijd een vergaderruimte of werkruimte kan reserveren. 

Lees hieronder verder

Learnings

- Schep duidelijke kaders, maar laat ruimte voor uitzonderingen. Sommige mensen hebben andere behoeften.

- Creëer tijd en gelegenheid voor pilots. Dan ontdek je wat in jouw organisatie werkt of niet werkt.

- Door nu te beginnen met het opnieuw inrichten van de organisatie zorg je ervoor dat je na COVID-19 niet terugvalt in oude patronen.

Er ook digitaal voor 
je mensen zijn

LEIDERSCHAP

Effectief samenwerken.

Wat we tijdens de lockdown hebben gemerkt, is dat veel medewerkers thuis werken best prettig vinden. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen. Mensen missen het contact met hun collega’s en met hun leidinggevende. Even informeel binnenlopen is er niet bij. Als manager zal je dus je manier van leiding geven, willen aanpassen. En mogelijkheden willen bieden om regelmatig persoonlijk contact te houden met je mensen. Waar ze zich ook bevinden. Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen. Dit verwacht ik van jou, dit zijn jouw persoonlijke doelen. Zodat je mensen – ook als je wat meer op afstand bent – weten wat er van ze verwacht wordt.

“Door de lockdown kregen we op kantoor alle ruimte om te experimenteren”

We zijn samen aan het ontdekken hoe we onze nieuwe werkformule inrichten. Door in pilotgroepen op een nieuwe manier te gaan werken. We testen hierbij ook de nieuwe inrichting van de kantoren en de virtuele ondersteuning. Hierbij stellen we vragen als: welke taken kun je beter thuis doen en welke op kantoor? Wat kunnen we nog verbeteren aan de inrichting? En hoe zorgen we ervoor dat - wanneer een aantal collega’s fysiek en een aantal virtueel op locatie zijn - iedereen toch aan bod komt. Een gelukkig toeval is dat we door de lockdown hiervoor op kantoor de ruimte hebben. Ook na de pilotfase blijven we de vernieuwingen monitoren. Zo gaan we steeds effectiever samenwerken en kunnen onze mensen steeds prettiger hun werk doen.